Dokumenty


Certyfikat Systemu Zarzadzania - IS0 28000:2007
Pobierz
Licencja na wykonywanie krajowego i międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
Pobierz
Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy
Pobierz
Licencja na wykonywanie krajowego i międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób
Pobierz
Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym osób
Pobierz
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Pobierz
Decyzja nadania numeru NIP
Pobierz
Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
Pobierz
Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT EU
Pobierz
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
Pobierz
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
Pobierz
Ubezpieczenie OCP Przewoźnika
Pobierz
Certyfikat "Firma Godna Zaufania"
Pobierz
Certyfikat "TCE"
Pobierz
Oferta transportowa
Pobierz